Astfel, ca urmare a înțelegerii, FRF și-a retras acțiunea inițiată la Tribunalul București cu privire la această chestiune.
 
Dorim să reamintim că Federația Română de Fotbal a anunțat încă de la început că își dorește soluționarea pe cale amiabilă a acestui diferend, fiind convinsă că un litigiu în fața instanțelor judecătorești nu este benefic niciuneia dintre părți. Această dorință a dus, în final, la anularea demersurilor inițiate în fața Tribunalului București.
 
Abordarea Federației Române de Fotbal cu privire la toate situațiile de natură litigioasă sau potențial litigioase se bazează, întotdeauna, pe principiul medierii. Pentru a putea respecta acest principiu și a-l pune în aplicare este obligatoriu, din punct de vedere procedural, să existe dialog între părți și mai ales ca ambele părți ale respectivului litigiu să-și dorească soluționarea pe cale amiabilă a diferendelor. În contextul general, Federația Română de Fotbal are oricum preponderent calitatea de pârât.