Federația Română de Fotbal își păstrează angajamentul în utilizarea resurselor puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru dezvoltarea fotbalului cu fonduri europene și își dezvoltă într-un ritm susținut relația de parteneriat pe care o are cu organizații sportive de prestigiu.
FRF va fi parte dintr-un nou proiect al Comisiei Europene, unul ce are ca scop realizarea ghidului: “Observatorul bunei guvernanțe în sport: stabilirea indicatorilor de bună guvernanță dincolo de granițele naționale”, iar acesta se va baza pe activitatea Federației Române de Fotbal. Proiectul se desfășoară pe durata a trei ani și va fi realizat în baza parteneriatului cu Federația Daneză de Fotbal.

Din acest proiect mai fac parte multe organizații sportive de prestigiu și universități europene: Play the Game (înființat de Federația Daneză în colaborare cu Institutul danez de studii sportive), Institutul danez de studii sportive, Universitatea din Leuven prin LINES (Institutul pentru studii internaționale și europene), Universitatea din Utrecht, Universitatea din Varșovia, Universitatea Germană de Sport din Koln, Organizația cipriotă de sport, Universitatea București, Universitatea din Molde, Confederația flamandă de sport, Uniunea poloneză de golf, Federația Norvegiană de Fotbal, Asociația Europeană de Management Sportiv, Consiliul Internațional de științe sportive și educație fizică și, bineînțeles, Consiliul European.

Până acum, Federația Română de Fotbal a dus la bun sfârșit alte două proiecte cu finanțare europeană: construirea unei baze sportive la Timișoara și un atelier de imprimat echipament la Mogoșoaia.