Scopul seminarului este familiarizarea reprezentanților federațiilor naționale afiliate cu noua schemă de finanțare, precum și diseminarea de exemple de bune practici în domeniul responsabilității sociale.
Prezentarea “Combaterea discriminării prin fotbal” susținută în cadrul seminarului UEFA HatTrick de Piara Powar, director executiv al Football Against Racism Network și Florin Șari, Manager Responsabilitate Socială și Bună Guvernanță FRF, descrie mecanismul, etapele și acțiunile implementate în România.
Reprezentanții UEFA prezenți la seminar au apreciat faptul că Federația Română de Fotbal este una dintre cele foarte puține asociații europene care au un manager pentru Responsabilitate Socială și Bună Guvernanță.
“Viziunea FRF legată de abordarea strategiei antidiscriminare, precum și cooptarea unui număr mare de parteneri, au făcut ca inițiativa să devină un model de bună practică în domeniul responsabilității sociale, împărtășit acum Federațiilor din Europa ce participă la acest seminar”, a declarat Radu Vișan, Secretar General al FRF.
Pentru elaborarea strategiei antidiscriminare, FRF a inițiat un grup de lucru, format din reprezentanți ai societății civile și ai autorităților competente, care a stabilit scopul, obiectivele strategiei și a elaborat un plan de acțiuni.
De asemenea, au fost întreprinse demersuri pentru constituirea unei coaliții care să susțină implementarea strategiei. Până în acest moment s-au aliat strategiei de combatere a discriminării 10 parteneri, asigurându-se astfel o paletă largă de competențe. Au avut loc patru întâlniri de lucru ale acestui grup și urmează ca la mijlocul lunii martie să fie definitivat documentul final al strategiei antidiscriminare.
FRF a derulat deja o serie de proiecte în cadrul acestei strategii precum “ Cupa Diversității”, în colaborare cu Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, “Uniți prin Fotbal” împreună cu Fundația Policy Center for Roma and Minorities, “Cupa Victoria” pentru copiii cu deficiențe de auz din România, etc.
“La nivel mondial sunt peste 1,6 miliarde de oameni implicați în fotbal, direct sau indirect, fie că sunt jucători, antrenori, arbitri, suporteri și chiar prietenii și familiile acestora. Cifra ilustrează energia și forța acestui sport. O canalizăm astfel încât să ne bucurăm permanent de frumusețea jocului prin fair-play, prin acțiuni care să stopeze rasismul și discriminarea. Am ales această abordare pentru a ne asigura că beneficiem de cea mai valoroasă experiență în combaterea discriminării, de orice fel, din România și pentru a aduce alături de fotbal o gamă cât mai largă de beneficiari, practicanți de fotbal și suporteri deopotrivă”, a subliniat Florin Șari.
Acțiunile prevăzute în cadrul strategiei antidiscriminare se subscriu următoarelor arii de intervenție: educație, prevenție, incluziune, monitorizarea și sancționarea acțiunilor și atitudinilor discriminatoare, programe educaționale menite să contribuie la schimbarea mentalităților, construirea unui discurs public favorabil incluziunii.
Abordarea UEFA a responsabilității sociale este atent structurată și concepută pentru a crea și a aduce beneficii pe termen lung pentru societate, prin fotbal. Directivele fundamentale ale portofoliului responsabilității sociale al UEFA se bazează pe o selecție de parteneriate strategice pe cinci ani care luptă pentru antidiscriminarea și diversitate, integrare socială și reconciliere, un stil de viață activ și sănătos și practicarea fotbalului de către un număr cât mai mare de oameni.