Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează cursul postuniversitar de Dreptul sportului din România. Cursul reunește specialiști de prestigiu în materie (profesori, avocați, arbitri etc.) și se adresează absolvenților de studii superioare juridice sau în alte domenii) care urmăresc o specializare în dreptul sportului.

Cursul se va desfășura modular, în perioada iunie-septembrie 2018, astfel:

  • Modulul I: 25-29 iunie 2018 – Timișoara
  • Modulul II: 10-14 septembrie 2018 – București

Activitățile educaționale și practice din cadrul cursului postuniversitar se desfășoară la Timișoara (Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept) în perioada 25-29 iunie 2018, respectiv la București (Agenția Națională Anti-Doping, Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal) în perioada 10-14 septembrie 2018. Modul al doilea are loc în diferite locații de interes sportiv pentru a dinamiza cursul și a oferi cursanților o viziune instituțională asupra materiilor studiate.

Înscrierile se pot face până la data de 15 iunie 2018, inclusiv, și se fac în baza următoarelor documente: cerere-model; copie după diploma de absolvire a unei forme de învățământ superior (diploma de licență și foaia matricolă sau suplimentul la diplomă); copia certificatului de naștere (și, în cazul schimbării numelui prin căsătorie, certificatul de căsătorie); copia cărții de identitate; dovada achitării taxei de participare. Documentele-model și informații suplimentare sunt disponibile la pe site-ul www.drept.uvt.ro.