Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal din data de 12 decembrie 2018, întrunit în mod statutar în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Române de Fotbal, în prezența majorității membrilor săi, domnii Valeriu Argăseală și Gino Iorgulescu lipsind motivat, adoptă următoarele decizii:

  • Validează cu unanimitate de voturi Hotărârile Comitetului de Urgență nr. 19 din 08.11.2018, 20 din 28.11.2018 și 21 din 29.11.2018.
  • Aprobă cu unanimitate de voturi ca ulterior datei de 15.01.2019 să se aplice o taxă de operare de către departamentul suport al Football Connect de 50 de lei pentru fiecare operațiune pentru obținerea unei vize, 100 de lei pentru fiecare operațiune de legitimare sau transfer pentru jucătorii seniori, respectiv 25 lei pentru obținerea unei vize pentru un jucător junior și 50 de lei pentru fiecare operațiune de legitimare sau transfer pentru jucătorii juniori. Pentru evitarea oricărui dubiu, taxele respective se aplică pentru efectuarea operațiunilor de către departamentul suport al FRF, acestea nefiind aplicabile în situația în care clubul va efectua operațiunile respective (introducerea datelor pe suport electronic) prin intermediul personalului propriu.
  • Ia act de raportul de activitate al selecționerului Echipei Naționale de seniori, Cosmin Contra. Comitetul Executiv, în unanimitate, și-a exprimat sprijinul pentru selecționerul Cosmin Contra pentru continuarea campaniei de calificare la Euro 2020.
  • Aprobă cu unanimitate de voturi implementarea proiectului de clasificare a academiilor de fotbal pentru copii și juniori.
  • Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul privind condițiile de participare la Campionatul Național Liga 2, ediția 2018, cu modificările stabilite în prezenta ședință.
  • Aprobă cu unanimitate de voturi modificările ROAF respectiv art 38 alin. 1 (garanții financiare și responsabil cu întreținerea gazonului) și art. 39 lit. b, art. 39 alin. 8 și alin. 9, art. 40 și art. 45 alin. 10, art. 48 (cu modificările discutate în prezenta ședință) și dispozițiile art. 39 pct. 4 și art. 40 pct. 3. Toate celelalte propuneri de modificare a ROAF se amână pentru o ședință viitoare.
  • Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea și desfășurarea jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga 3, Campionatul Ediției 2019/2020.
  • Ia act de dezafilierea de drept a a clubului Asociația Club Sportiv Pro Academy Fălticeni, conform referatului Direcției Licențe/Afilieri.
  • Aprobă cu unanimitate de voturi dezafilierea provizorie a CSM ROMAN conform referatului Direcției Licențe/Afilieri.
  • Aprobă cu unanimitate de voturi componența Comisiei de selecționare a documentelor, conform Referatului Coordonatorulului Arhivei FRF.