– Ia act de faptul că domnul Florian Prunea nu mai îndeplinește condiția necesară pentru a fi membru al Comitetului Executiv, conform adresei 594 din 16.06.2017 a CSM Politehnica Iasi. Prin urmare, pune în vedere Ligii Profesioniste de Fotbal să organizeze Adunare Generală Extraordinară de alegeri pentru desemnarea unui reprezentant al cluburilor din Liga I în Comitetul Executiv al FRF cu mențiunea că mandatul reprezentantului ce va fi ales va fi limitat la perioada dintre data desemnării acestuia ca membru al Comitetului Executiv și până la data Adunării Generale de Alegeri a FRF.

– Aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului membrilor organismelor jurisdicționale ale FRF pentru o perioadă de 30 de zile.

– Aprobă cu unanimitate de voturi omologarea rezultatului final al jocurilor de baraj pentru menținerea/promovarea în Liga I.

– Ia act de faptul că sistemul competițional al Ligii I rămâne nemodificat și aprobă cu unanimitate de voturi calendarul competițional al Ligii I  și al Cupei României, ediția 2017-2018. Cu două abțineri ale domnului Auraș Brașoveanu și Ștefan Stana cu privire la calendarul Cupei României.

– Stabilește cu unanimitate de voturi data de 09 iulie 2017 ca dată de desfășurare a Supercupei României, jocul urmând a se desfășura pe stadionul din Botoșani.

– Aprobă cu unanimitate de voturi perioadele de transfer aferente sezonului 2018 – 2019 astfel:

  *Perioada de vară : 12 iunie – 3 septembrie 2018
  *Perioada de iarnă: 29 ianuarie – 25 februarie 2019, pentru competițiile de fotbal în sală perioada de transfer fiind stabilită între datele 08.01.2019 – 04.02.2019.
În perioada de iarnă, pentru competițiile organizate de Asociațiile județene de fotbal, termenele limită pentru transferuri vor fi cu 48 de ore înaintea datei de începere a competiției respective cu respectarea dispozițiilor art. 19 alin. 4 din RSTJF.

– Aprobă cu unanimitate de voturi clasamentele finale ale competițiilor de fotbal feminin, ediția 2016-2017.

– Împuternicește Comitetul de Urgență al FRF pentru a aproba modificarea/completarea ROAF până cel târziu la începutul lunii iulie (anterior începerii Campionatului Național Liga I).

– Aprobă cu unanimitate de voturi completarea alin. 1 al art. 17 din Regulamentul privind Statutul Antrenorului în sensul introducerii lit. r ce va avea următorul conținut:

r) să depună la FRF anual, până la data de 1 martie, o declarație prin care își asumă respectarea Codului de Etică al Antrenorului precum și respectarea întotdeauna a statutelor, regulamentelor, directivelor și deciziilor FIFA, UEFA, FRF, să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA, FRF astfel cum este aceasta definită în statutele acestora, precum și jurisdicția Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne.

– Aprobă cu unanimitate de voturi completarea art. 20 din Regulamentul privind Statutul Antrenorului cu un nou alin. 21 ce va avea următorul conținut:

Prin excepție de la prevederile art. 20 alin. 2, antrenorii principali ai echipelor cluburilor care promovează într-un eșalon superior și care nu dețin licența solicitată pentru categoria competițională respectivă, pot să-şi continue activitatea la echipa clubului respectiv cu condiţia înscrierii, urmării și absolvirii primului curs ce va fi organizat pentru dobândirea licenței solicitate la liga în care activează. În cazul în care antrenorul nu va fi admis, va întrerupe sau nu va promova cursul respectiv, acesta va pierde dreptul de a profesa la nivelul pentru care nu deține licența necesară. În situația cluburilor promovate din Liga a 4-a în Liga a 3-a prezentele norme se aplică doar antrenorilor care dețin cel puțin licența B.

– Se amână aprobarea Convenției FRF – LPF pentru proxima ședință a Comitetului Executiv.

– Omologhează rezultatele și aprobă cu unanimitate de voturi clasamentele finale ale competițiilor Liga a 2-a și Liga a 3-a, ediția 2016-2017.

– Ia act de faptul că domnii Ștefan Stana, Marius Burcă și Alexa Krenek nu mai îndeplinesc condiția necesară pentru a fi membri ai Comitetului Executiv. Prin urmare în temeiul art. 44 alin. 10 din Statutul FRF, în termen de 30 de zile se vor organiza Adunări Generale Extraordinare de alegeri pentru desemnarea unui reprezentant al cluburilor din Liga a 2-a, și pentru desemnarea reprezentanților cluburilor din Liga a 3-a în Comitetul Executiv al FRF cu mențiunea că mandatul reprezentanților ce va fi ales va fi limitat la perioada dintre data desemnării acestora ca membri ai Comitetului Executiv și până la data Adunării Generale de Alegeri a FRF.