– Aprobă cu unanimitate de voturi Hotărârile Comitetului de Urgență adoptate de la ultima ședință a Comitetului Executiv, respectiv de la data de 15.12.2014 și până în prezent. (Deciziile nr. 1/16.01.2015 și nr. 2/21.01.2015)
 
– Aprobă cu unanimitate de voturi componența nominală a Comisiilor jurisdicționale din cadrul Sistemului Național de Licențiere a Cluburilor (Comisia pentru Acordarea Licenței Cluburilor și Comisia de Apel pentru Acordarea Licenței Cluburilor) .
 
– Cu unanimitate de voturi aprobă dezafilierea unor cluburi conform Referatului Unității de management Afilieri și Licențe. (Cluburile dezafiliate, aici)
 
– Aprobă cu unanimitate de voturi propunerile pentru UEFA Match Officers and Instructors.
 
– Aprobă cu unanimitate de voturi numirea domnului Cristian Dulca în funcția de antrenor principal al echipei naționale U21.
 
– Aprobă cu unanimitate de voturi antrenorii echipelor naționale de fotbal feminin în conformitate cu propunerile Comisiei de Fotbal Feminin. (Noul staff al loturilor feminine, aici)
 
– Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea art. 1.1.2 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice în sensul extinderii termenului de la 2 la 3 ani pentru organizarea jocurilor oficiale în altă localitate decât cea în care își are sediul social, în situația în care cluburile solicită aceasta temeinic motivat.
 
– Aprobă cu unanimitate de voturi completarea art. 19.10 din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal în conformitate cu propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal.
 
– Aprobă modificarea perioadei de transfer pentru ligile a 4-a, a 5-a și a 6-a în sensul prelungirii acesteia până cu 48 de ore înaintea începerii returului pentru fiecare nivel competițional, cu aplicarea art. 19.4 teza finală din RSTJF.
 
– Aprobă Regulamentele contract ale echipelor naționale de fotbal în sală seniori și tineret și regulamentul contract al echipei naționale de fotbal pe plajă cu amendamentul că acestea trebuie să se încadreze în bugetul aprobat.
 
– Aprobă cu unanimitate de voturi înființarea fundației Fotbal pentru Comunitate.
 
– Cu unanimitate de voturi domnul Valentin Cocean a fost revocat din calitatea de membru al Comisiei de Disciplină și Etică a FRF astfel cum fusese modificat mandatul prin Hotărârea Comitetului Executiv din 15.12.2014, pe cale de consecință urmând a fi reziliat contractul dintre FRF și domnul Valentin Cocean.
 
– Amână dezbaterea propunerii formulate de domnul Ioan Horoba cu privire la modificarea Regulamentului Disciplinar al FRF pentru o dată ulterioară.
 
– Stabilește următoarea ședință a Comitetului Executiv al FRF pentru data de 25.02.2015, ora 10:00.