– Se amână dezbaterea și aprobarea Regulamentului privind Statutul Antrenorului pentru o ședință viitoare a Comitetului Executiv al FRF.
 
– Aprobă Hotărârile Comitetului de Urgență adoptate de la ultima ședință a Comitetului Executiv, cu mențiunea că afilierea provizorie a cluburilor se face până la prima Adunare Generală. Domnul Hulubei se abține cu privire la Hotărârea Comitetului de Urgență nr. 19 punctul 2.
 
– Aprobă cu unanimitate de voturi modificările Regulamentului Agenților de Jucători.
 
– Amână punctul referitor la dezbaterea și aprobarea modificărilor Regulamentului privind Statutul Antrenorului pentru ședința ulterioară a Comitetului Executiv, urmând să fie creat un grup de lucru care să dezbată modificările propuse și să prezinte Comitetului Executiv varianta agreată de comun acord.
 
– Aprobă înființarea Centrelor Regionale ale FRF prin asociere cu autoritățile locale.
 
– Aprobă bugetul estimativ pentru jocurile echipei naționale de seniori cu Ungaria, pe teren propriu și Finlanda, în deplasare. 
 
– Aprobă modificarea art. 64 pct. 13 alin. l din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice astfel cum a fost aceasta formulată de Liga Profesionistă de Fotbal.
 
– Aprobă modificarea componenței Comisiei de Fotbal în sală în sensul înlocuirii domnului Marius COSTACHE (Sportis Târgoviște) cu domnul Lajos BENDE (Spicom Sfântu Gheorghe), ca urmare a retragerii din competiții a clubului Sportis Târgoviște.
 
– Mandatează Comitetul de Urgență al FRF să aprobe Regulamentul Campionatului de Tineret Speranțe la fotbal feminin după obținerea avizului juridic și avizului Comisiei tehnice.
 
– Aprobă propunerea de buget pentru proiectul Dezvoltarea fotbalului feminin.