1. Aprobă completarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice cu un nou articol având următorul conținut:

Cesiunea dreptului de participare către cluburile de drept public

1. Cluburile de drept privat, participante la campionatele naționale de seniori care au obținut dreptul de participare în competiție prin cesionarea acestuia de la cluburile de drept public, pot cesiona dreptul de participare în competiție pentru sezonul 2014-2015, cu titlu gratuit și definitiv, exclusiv cluburilor de drept public care au deținut dreptul de participare în competiție, la data cesionării acestuia către cluburile de drept privat respective.

2. Termenul limită pentru aprobarea cesiunii, dezafilierea cluburilor de drept privat cedente și afilierea cluburilor de drept public cesionare, este data de 7 august 2014.”

2. Prezenta Decizie intră în vigoare începând cu data adoptării şi va fi comunicată Direcţiilor competente ale FRF pentru a fi pusă în aplicare.