Federația salută poziția constantă a instanțelor judecătorești de a confirma competența exclusivă a TAS asupra litigiilor ce derivă din acte emise de organele federale – exclusivitatea acestei competențe reprezintă o cerință esențială a afilierii FRF la FIFA.

De altfel, inadmisibilitatea demersurilor AJF Giurgiu este subliniată de prevederile propriului statut al acestei asociații, care impuneau în mod neechivoc necesitatea sesizării în termen legal a TAS în cazul unor nemulțumiri față de hotărârile Adunării Generale a FRF.

Totodată, este important de precizat că Judecătoria Sectorului 2 nu a dispus transferul litigiului pe rolul TAS, ci încheierea sa prin respingerea ca inadmisibilă a cererii AJF Giurgiu. Soluția este supusă apelului.

În acest litigiu, FRF a fost reprezentată de Societatea Civilă de Avocați Țuca Zbârcea & Asociații și de consilierul juridic Adrian Stângaciu.

Departamentul Juridic al FRF