1. UEFA a solicitat FRF, în baza unui chestionar tip, informații relevante pentru soluționarea cazului;
 
2. Nu a existat o propunere din partea FRF de a se admite sau de a se respinge cererea clubului, nici în acest document și nici în alte comunicări cu UEFA pe tema acestei cereri a clubului din Craiova, pentru simplul fapt că FRF nu este parte în această procedură;
 
3. Informațiile apărute în mass-media din care reiese faptul că managerul de licențiere a propus refuzarea cererii de acordare a licenței de participare la competițiile de club UEFA pentru sezonul 2015-2016 Clubului Sportiv U Craiova SA sunt adevărate, dar se referă la procedura în fața Comisiei FRF pentru acordarea licenței cluburilor, ce se desfășoară în această perioadă;
 
4. Propunerea de refuzare a acordării licenței UEFA a avut ca motivare împrejurarea că, de la data afilierii la FRF a clubului mai sus menționat, respectiv 29 august 2013, și până la începutul sezonului competițional pentru care solicită licența nu au trecut cel puțin trei ani competiționali consecutivi, conform art. 11 alin. 2 din Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2014, precum și a faptului că, până la data raportului final al managerului de licențiere – 13 aprilie 2015 – UEFA nu comunicase Decizia sa în privința cererii înaintate de clubul în cauză cu privire la exceptarea de la această prevedere;
 
5. Decizia UEFA de refuzare a cererii de exceptare a fost transmisă pe e-mail atât clubului cât și la FRF pe data de 14 aprilie a.c., la ora 17:05, după ce Comisia FRF pentru acordarea licenței cluburilor audiase pe managerul de licențiere și pe reprezentanții clubului în legătură cu Cererea de acordare a licenței UEFA, în jurul orelor 12 din aceeași zi.
 
Administrația de licențiere a FRF