Comitetul Executiv al FRF a validat în ședința de vineri, 3 martie 2023, modificarea art. 38 din Regulamentul Disciplinar prin adăugarea aliniatului 16.

Fapta unui antrenor de a încheia cu un club un contract pentru o funcție pe care acesta, în fapt, nu o va exercita, facilitând astfel clubului respectiv folosirea licenței sale în scopul îndeplinirii în mod formal a unor cerințe regulamentare, astfel încât să permită unei alte persoane, care nu deține calificarea și/sau licența necesară, să exercite fără drept funcția respectivă constituie abatere disciplinară și se sancționează, astfel:

  • suspendarea licenței UEFA utilizate pentru comiterea abaterii pentru o perioadă de 2 ani și penalitate de 20.000 de lei. Prin suspendarea licenței UEFA se înțelege faptul că antrenorul respectiv nu va putea exercita nicio funcție pentru care este necesară deținerea respectivei licențe și nu va beneficia de niciun drept aferent deținerii licenței respective pentru o perioadă de 2 ani.
  • persoana care exercită în fapt funcția pentru care nu deține calificarea și/sau licența necesară, va fi sancționată conform prevederilor regulamentare în vigoare la care se adaugă o penalitate de minimum 25.000 de lei;
  • clubul în cauză va fi considerat ca fiind cel care a determinat faptele persoanelor de mai sus și se sancționează cu penalitate de 200.000 de lei.

2. În caz de recidivă penalitatea aplicabilă se va dubla.

3. Sesizarea poate fi formulată de orice persoană interesată, iar dovada respectivelor abateri se poate face cu orice mijloace de probă.

Decizia luată astăzi de Comitetul Executiv al FRF va intra în vigoare la startul sezonului 2023 – 2024 și are ca scop prevenirea abaterii principale.