Pentru completarea loturilor de observatori de arbitri pentru eşalonul al doilea şi al treilea, Comisia Centrală a Arbitrilor a comunicat termenul limită până la care se pot face înscrieri şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesaţi.

Astfel, persoanele interesate (excepţie făcând cele care au activat în sezonul competiţional 2015/2016 la Liga 2) trebuie să îndeplinească criteriile din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii arbitrilor de fotbal (RODAAF) la articolul 142, pct. 3.2 și 3.3.

Dsarul cu toate documentele necesare, conform regulamentului în vigoare (art. 142, pct. 1.1, 1.2, 1.4) se va transmite până în data de 20.07.2016 (la prânz), pe adresa de e-mail cca@frf.ro.

În funcție de numărul necesar de observatori pentru Liga 2 şi 3 și în urma analizei dosarelor depuse, Comisia Centrală a Arbitrilor va stabili componența acestor loturi.