– Aprobă cu unanimitate de voturi completarea ordinii de zi cu două subiecte privind amânarea unor etape din cadrul competițiilor Liga 2 și Liga 3.

Aprobă cu unanimitate de voturi decizia Comitetului de Urgență nr. 1 din 29.01.2018.

– Aprobă cu unanimitate de voturi dezafilierea provizorie a clubului CS Fotbal Club Olimpia 2010 Satu Mare.

– Ia act de solicitarea RTZ & Partners și constată dezafilierea de drept a clubului AFC ASA 2013 Târgu Mureș.

– Aprobă convocarea Adunării Generale a Federației Române de Fotbal cu ordinea de zi transmisă membrilor Comitetului Executiv la data de 18 aprilie 2018, ora 11:00. Amână propunerile de introducere pe ordinea de zi a subiectelor propuse de membrii afiliați pentru o proximă ședință a Adunării Generale a FRF.

– Aprobă solicitarea domnului Cătălin Cighir cu privire la modificările calendarului competițional 2017-2018 al competițiilor de copii și juniori Cupa României U17 și U19 și al etapelor de campionat.

– Ia act de solicitarea AFAN și dispune efectuarea demersurilor pentru atenționarea clubului UTA ARAD cu privire la respectarea dispozițiilor statutare.

– Avizează cu unanimitate de voturi Statutul AJF Buzău.

– Amână cu unanimitate de voturi solicitarea FC ARGEȘ pentru proxima ședință a Comitetului Executiv, urmând a se purta discuții cu Departamentul de Licențe/Afilieri cu privire inclusiv la necesitatea modificării Regulamentului de Licențiere și pentru a se solicita un punct de vedere scris de la Liga Profesionistă de Fotbal.

– Aprobă cu unanimitate de voturi un număr de 10 locuri pentru candidații care se încadrează în condițiile privind admiterea la cursul pentru obținerea Licenței UEFA A fără examen de admitere.

– Aprobă cu unanimitate de voturi ca, în situația în care media generală a primilor candidați respinși este egală cu cea a ultimului candidat admis, numărul de locuri să fie suplimentat în consecință, urmând ca toți candidații în această situație să fie admiși.

– Amână dezbaterea Regulamentului privind Statutul Antrenorului pentru o viitoare ședință a Comitetului Executiv, urmând ca Școala Federală de Antrenori să solicite reintroducerea pe ordinea de zi a acestui subiect.

– Aprobă cu unanimitate de voturi achiziția de porți în sprijinul membrilor afiliați (180 de perechi de porți mobile 5x2m).

– Aprobă cu majoritate de voturi abrogarea art. 37 alin. 6 din ROAF – Fotbal în Sală conform solicitării domnului Cristian Vornicu.

– Stabilește ca Departamentul Juridic să efectueze redactarea ROAF, urmând ca aceasta să fie aprobată într-o ședință ulterioară a Comitetului Executiv și să intre în vigoare începând cu noul sezon competițional.

– Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea art. 10 alin. 3 din ROAF astfel: Succesiunea etapelor de campionat va fi aceeaşi în tur şi în retur. În cazuri excepționale, pentru buna desfășurare a competiției, forul organizator poate adopta modificări în succesiunea etapelor / amânarea jocurilor.

– Aprobă cu majoritate de voturi reprogramarea etapei din Liga 2 și Liga 3 din datele de 2–3 martie 2018 urmând a se desfășura la data de 28 martie 2018, etapa din Liga 2 și Liga 3 programată în 6-7 aprilie se va desfășura exclusiv în data de 6 aprilie, etapa din Liga 2 și Liga 3 programată în data de 18 aprilie se va desfășura în data de 21 aprilie 2018, iar cea programată în data de 21 aprilie se va desfășura la data de 25 aprilie 2018.

– Având în vedere că AS SR BRAȘOV este membru afiliat al AJF Brașov se solicită AJF BRAȘOV un punct de vedere scris cu privire la solicitarea acestui club.

– Ia act de Adresa de înștiințare nr. 328 din 31.01.2018 a ACS ȘIRINEASA și dispune cu unanimitate de voturi înaintarea acesteia, în temeiul art. 18 alin. 3 din Statutul FRF, către Direcția Licențiere.