Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal din data de 27 februarie 2017, întrunit în mod statutar în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Române de Fotbal, în prezența majorității membrilor săi, domnul Cătălin Cighir și domnul Gino Iorgulescu lipsind din motive medicale, iar domnul Kyros Vassaras absentând motivat, adoptă următoarele decizii:

– Aprobă cu unanimitate de voturi componența nominală a Comisiei Tehnice a FRF.

  • Mihai Stoichiță – președinte
  • Ionuț Badea, Aurel Țicleanu – vicepreședinți
  • Sandu Tăbîrcă – secretar general
  • Ion Geolgău, Marcel Răducanu, Dumitru Dumitriu, Miodrag Belodedici, Ion Vlădoiu, Dan Apolzan, Ionel Augustin, Dumitru Moraru, Mihai Ianovschi, Ciprian Paraschiv, Christos Papadopoulos – membri
  • Vlad Munteanu, Marcel Pușcaș, Andrei Vochin, Vlad Ungureanu (secretar) – membri fără drept de vot

– Aprobă cu unanimitate de voturi Deciziile Comitetului de Urgență ale FRF nr. 1/26.01.2017 și 2/02.02.2017.

– Aprobă cu unanimitate de voturi referatul domnului Adrian Mitiriță, manager coordonator monitorizare, privind componența nominală a Comisiilor de licențiere pentru anul 2017.

– Aprobă cu majoritate de voturi Regulamentele contract pentru echipele naționale de fotbal în sală seniori, U17 masculin și U17 feminin.

– Aprobă cu unanimitate de voturi propunerile formulate de Școala Federală de Antrenori cu privire la cuantumul taxelor inclusiv taxă de reevaluare, penalitățile pentru neparticiparea la cursurile de perfecționare și reînnoirea licențelor.

– Aprobă ca procedura privind ratificarea acordurilor dintre cluburi și jucători să rămână nemodificată, urmând ca, până la proxima ședință a Comitetului Executiv, Departamentul Financiar al FRF să comunice impactul bugetar în situația modificării cuantumului taxei pentru aceste acorduri.

– Aprobă ca diminuarea cu 20% a taxelor pentru Liga a 2-a, astfel cum a fost aceasta stabilită în ședința anterioară a Comitetului Executiv, să se aplice și cluburilor care și-au achitat obligațiile financiare anterior adoptării hotărârii Comitetului Executiv din 25.01.2017.

– Aprobă completarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice cu următorul text:

“În situația în care la finalul sezonului competițional echipa din Liga a 2-a ce are dreptul de a participa la jocul de baraj pentru promovarea în Liga I nu îndeplinește condițiile de participare în Liga I, jocul de baraj urmează a fi disputat de următoarea cel mai bine clasată echipă din Liga a 2-a care îndeplinește condițiile de participare în Liga I.”

– Aprobă punctul 1 din Hotărârea 03 din 21.02.2017 a CCA cu mențiunea că se acordă un termen de 20 de zile pentru cei aflați în situația vizată de norma adoptată să îndeplinească condițiile regulamentare.

– Aprobă cu unanimitate de voturi punctul 2 din Hotărârea 03 din 21.02.2017 a CCA.

– Ia act de informarea CSM Roman și mandatează Departamentul Juridic al FRF să efectueze analiza legală a prevederilor aplicabile și să comunice un răspuns clubului solicitant.

– Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea Deprtamentului Competiții al FRF ca etapa campionatelor naționale de juniori U17 și U19 programată în perioada 13 – 17 martie 2017 să se dispute în data de 11 martie 2017.