Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal din data de 24 octombrie 2016, întrunit în mod statutar în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Române de Fotbal, în prezența majorității membrilor săi, domnul Octavian Goga absentând motivat, adoptă următoarele decizii:

– Aprobă cu unanimitate de voturi Decizia Comitetului de Urgență al FRF nr. 24/17.10.2016.

– Aprobă cu unanimitate de voturi costurile aferente desfășurării jocurilor echipei naționale a României cu echipele similare ale Poloniei și Rusiei.

– Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de fair-play financiar cu modificările și completările discutate în ședință, inclusiv adăugarea unui nou alineat în cuprinsul art. 16 bis având următorul text: Sumele încasate de FRF conform prevederilor alin. 6 de mai sus vor fi distribuite tuturor cluburilor afiliate la FRF și care participă în competiții proporțional cu numărul de echipe de juniori deținute de fiecare club în parte. De asemenea se includ și cheltuielile cu activități legate de fotbalul în sală în cuprinsul lit. C a Anexei VIII. Se majorează de la 2 la 3 ani termenul regulamentar pentru utilizarea procentului de 10% din indemnizațiile de transfer.

– Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul de Procedură a Comisiilor de Licențiere.

– Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul privind Procedurile de Monitorizare Financiară a Cluburilor.

– Avizează Statutele Asociațiilor Județene Dolj, Alba, Harghita și Hunedoara, cu menținerea obligației de a modifica statutele în conformitate cu statutul cadru pentru asociațiile județene emis de FRF.

– Aprobă propunerea domnului Alin Cioban potrivit căreia echipele de fotbal mixt și echipele de fotbal feminin pot participa în competițiile de juniori organizate de asociațiile județene de fotbal și/sau de AMFB. Echipele de fotbal mixt care au în componența lor un număr de maxim 3 jucătoare vor avea dreptul de a promova în fazele superioare ale competiției. În cazul competițiilor de juniori de 11 ani și de 13 ani vor putea participa jucătoare cu maxim doi ani mai mari.

– Aprobă cu unanimitate de voturi un număr de 30 de locuri pentru cursul de licență UEFA A.

– Ia act de propunerile de modificare a RSTJF și ROAF formulate de domnul Auraș Brașoveanu, urmând ca acestea să fie analizate și dezbătute într-o ședință ulterioară.