Federația Română de Fotbal prin Departamentul Grow și Școala Federală de Antrenori a lansat platforma online pentru obținerea licenței FRF Grassroots. În urma acestui curs, participanții vor reuși să înțeleagă mai multe despre modul de organizare a sesiunilor de antrenament și vor descoperi noțiuni introductive cu privire la instruirea copiilor.

În urma acestui curs, absolvenţii vor dobândi cunoştinţe generale , despre rolul unui instructor , despre comportamentul recomandat al unui părinte la terenul de fotbal, despre copii în cadrul activităților fotbalistice și despre cum să organizeze activități sigure și plăcute pentru aceștia legate de fobal.

Cursul este format din șase module, iar la finalul acestora, fiecare absolvent va primi o diplomă prin care va putea dovedi obținerea Licenței FRF Grassroots.

Mai multe detalii aici: www.impreunasuntemfotbal.ro/licenta-frf