Cifrele financiare pe anul 2018

Site-ul frf.ro prezintă clipul video care conține cifrele financiare ale Federației Române de Fotbal pe anul 2018. Raportul a fost prezentat de managerul financiar, Adrian Mitiriță, în Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal din 17 aprilie 2019.

Bilanțul contabil a fost aprobat în unanimitate de membrii Federației Române de Fotbal.

Vezi hotărârea Adunării Generale Ordinare a FRF din 17 aprilie 2019.