În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă compus din Răzvan Burleanu - Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF, cu unanimitate de voturi:

- Constată că Asociația Fotbal Club Unirea Tășnad a depus la FRF, în vederea afilierii, Certificatul de Identitate Sportivă în termenul acordat și prin urmare aprobă afilierea provizorie a acestui club.

- Constată în temeiul art. 18 alin. 2 din ROAF retragerea cluburilor AS Milcov şi SC FC VIITORUL CONSTANȚA din competiția Liga 3, ediția 2017 – 2018, și pe cale de consecință dispune dezafilierea provizorie a clubului AS MILCOV.

- Aprobă cesiunea dreptului de participare în competițiile organizate de FRF intervenită între AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CLUB SPORTIV, club de drept privat și CSM RÂMNICU SĂRAT, club de drept public. Prin urmare aprobă afilierea provizorie a clubului CSM RÂMNICU SĂRAT și dezafilierea provizorie a AS OLIMPIA RÂMNICU SĂRAT 2010 CLUB SPORTIV.

- Având în vedere Avizul Direcției Juridice a FRF afișat la data de 23.08.2017, precum și Încheierea nr. 1317 din 21.08.2017 – definitivă – a Judecătoriei Turnu Măgurele, aprobă schimbarea denumirii și sediului clubului AFC VOINȚA SAELELE în ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV FOTBAL VOINȚA TURNU MĂGURELE, sediul urmând a fi schimbat din localitatea Saelele, jud. Teleorman în localitatea Turnu Măgurele, str. Independeței, nr. 1, camera 102, județul Teleorman, sub condiția necontestării avizului menționat până la data de 28.08.2017 de către orice club interesat.

- Aprobă completarea ROAF cu un nou articol, numerotat art. 11 – Centrele Naționale de Pregătire, având următorul conținut:

„ 1. Centrele Naționale de Pregătire vor participa în competițiile FRF exclusiv în scopul de a asigura pregătirea centralizată a jucătorilor.

2. Acestea nu pot promova/retrograda in ligile superioare/inferioare și nici nu se pot califica în fazele finale ale competițiilor de juniori la care participă, după caz, iar rezultatele înregistrate de acestea în jocurile desfășurate în competițiile la care participă nu vor fi avute în vedere la întocmirea clasamentelor finale ale competițiilor la care participă.
3. De asemenea echipele Centrelor Naționale de Pregătire nu vor participa în Cupa României.

4. Echipele Centrelor Naționale de Pregătire vor putea participa la jocurile din cadrul competițiilor organizate de FRF dacă prezintă tabelul nominal cu jucătorii convocați și vizele medicale ale respectivilor jucători. Convocările jucătorilor se fac pentru o perioadă de minim un an competitional. Pe durata convocării la Centrul Național de Pregătire jucătorii rămân legitimați la clubul de proveniență.

5. Cluburile participante în competițiile organizate de FRF și în care participă și echipe ale Centrelor Naționale de Pregătire au obligația de a se prezenta la jocurile respective, în caz contrar urmând să fie sancționate de Comisia de Disciplină și Etică a FRF cu scăderea a 3 puncte din punctele acumulate sau ce vor fi acumulate de clubul respectiv în competiția în cadrul căreia fusese programat jocul nedisputat.

6. Toate celelalte prevederi regulamentare rămân aplicabile, cu excepția prevederilor regulamentare care fac referire la Centrele de Excelență, acestea din urmă fiind abrogate.”

- Aprobă abrogarea art. 19 alin. 21 din ROAF și completarea art. 19 alin. 20 din același regulament astfel:

“20 Cluburile participante în campionatele naționale Liga 1, Liga 2 și Liga Elitelor pot formula cerere de înscriere a unei echipe direct în Liga a 3-a, începând cu sezonul 2016-2017, în următoarele condiții:
a) Cererea de înscriere va fi admisă doar în limita locurilor disponibile,
b) Dacă numărul locurilor disponibile este inferior numărului de cereri, criteriile de departajare vor fi, în ordine, următoarele: (1) ierarhia ligilor în care participă echipa de nivel superior a clubului și (în cazul aceleiași ligi) (2) clasamentul la finalul sezonului precedent,
c) Echipa participantă în Liga a 3-a trebuie să folosească minimum 3 jucători sub 19 ani și 5 jucători sub 21 de ani pe toată durata meciului, iar din ceilalți, maximum 3 seniori. Pentru evitarea oricărui dubiu condițiile din prezentul alin. se vor aplica exclusiv pe durata participării echipei respective în Liga a 3-a.
d) În cazul în care echipa se retrage după ce s-a înscris oficial, sau dacă se retrage în timpul sezonului competițional, va fi penalizat clubul de care aparține echipa satelit cu o depunctare de 9 puncte. În situația echipelor participante în Liga Elitelor care își înscriu o echipă în Liga a 3-a, în cazul în care echipa se retrage după ce s-a înscris oficial, dacă se retrage sau este exclusă în timpul sezonului competițional, va avea interdicție de a mai juca în Liga Elitelor timp de 3 ani.
e) Are drept de promovare și retrogradare, în condițiile prezentului regulament.”

SHARE: