Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal din data de 20 decembrie 2017, întrunit în mod statutar în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Române de Fotbal, în prezența majorității membrilor săi, domnul Kyros Vassaras absentând motivat, adoptă următoarele decizii:

- Aprobă Regulamentele Contract ale Echipei Naționale de Fotbal în Sală (seniori) și al Echipei Naționale de Fotbal pe Plajă pentru anul 2018 cu modificările dezbătute în cursul ședinței.

- Amână dezbaterea și aprobarea Regulamentului Contract al Echipelor Naționale de Fotbal în Sală U18 .

- Amână Regulamentul Contract al Echipei naționale de fotbal în sală - feminin, senioare pentru proxima ședință a Comitetului Executiv.

- Amână aprobarea și dezbaterea Regulamentului privind Statutul Antrenorului de Fotbal pentru proxima ședință a Comitetului Executiv.

- Aprobă cu majoritate de voturi Regulamentul privind condițiile de participare la Campionatul Național Liga 2 cu mențiunea că nu vor mai fi evaluate litigiile.

- Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul privind Organizarea și Desfășurarea Jocurilor de Baraj pentru Promovarea în Liga 3 cu mențiunile că la art. 4 se va înlocui textul tezei I în sensul că stabilirea jocurilor se va efectua prin tragere la sorți. De asemenea la art. 3 se va menționa expres că echipele care nu transmit Certificatul de Identitate Sportivă până la termenul prevăzut în Regulament nu vor avea drept de participare la jocul de baraj.

- Dispune continuarea dezbaterii Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice pentru proxima ședință a Comitetului Executiv.

- Amână cu unanimitate de voturi propunerea clubului FC ARGEȘ cu privire la modificarea ROAF.

- Amână cu unanimitate de voturi solicitarea CCA cu privire la modificarea/clarificarea unor prevederi ale ROAF.

- Amână cu unanimitate de voturi taxele Școlii Federale de Antrenori pentru anul 2018 pentru proxima ședință a Comitetului Executiv.

SHARE: